Câu hỏi:

Năm 2003 chồng tôi có mua một ngôi nhà có nguồn gốc như sau: Đất của ông A bán cho ông B có biên bản xác định mốc giới thửa đất có chữ ký và dấu của chủ tịch phường, chữ ký của địa chính phường và của hai hộ liền kề và có bản khai mua bán quyền sở hữu nhà có xác nhận của chủ tịch phường và chữ ký của các bên mua bán.

Năm 2003 ông B xây nhà và bán cho chồng tôi với giấy tờ viết tay và ông B giao toàn bộ giấy tờ trên cho chồng tôi. Năm 2006 tôi có làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra phường nhưng do gia đình tôi chưa có hộ khẩu Hà Nội nên hồ sơ hiện tại vẫn ở phường.

Tháng 02/2010 gia đình tôi đã nhập khẩu Hà Nội, có biên bản làm việc giữa địa chính phường và ông B về việc ngôi nhà không có sự tranh chấp giữa gia đình tôi và ông B. Vậy cho tôi hỏi bây giờ gia đình tôi muốn làm sổ đỏ thì cần những giấy tờ gì và chi phí hết bao nhiêu?


Xin chân thành cảm ơn! (V.T.Yến)

Công ty Luật Thiên Bình trả lời:


1. Mục 6.1, Khoản 6, Điều 14, Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội (“Quyết định 117”) quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 5.3 khoản 5 (1) Điều này, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt hoặc chưa có quy hoạch được phê duyệt tại thời điểm xét cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định”.

2. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận được quy định chi tiết tại Điều 22, Quyết định 117.

3. Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện khi cấp GCN: nộp tiền sử dụng đất (2), lệ phí trước bạ 0.5% (3) và lệ phí cấp GCN theo quy định tại Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bạn cần liên hệ với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có bất động sản để được hướng dẫn cụ thể hơn.

-----------

(1) a) Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai; b) Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công khai đối với phần diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý;

c) Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc; d) Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

đ) Lấn, chiếm đất công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

(2)Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở mới tối đa do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại Điều 1 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND; đối với diện tích đất ở thực tế ngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận.

(3) Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.

 

DiaOcOnline.vn

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thủ tục, chi phí làm sổ đỏ của nhà ở không có sự tranh chấp