Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

Theo: landtoday
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tư số 12/2011/TT-BXD