Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 113/2011/TT - BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT - BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT - BTC ngày 11/1/2010 và Thông tư số 12/2011/TT - BTC ngày 26/1/2011.

Theo thông tư này, cách xác định thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, căn hộ được thay đổi là 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng.

* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

Theo: landtoday
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tư số 113/2011/TT - BTC