Ngày 20/12/2010 UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 30/2010/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011, theo đó giá đất trên địa bàn tỉnh được áp dụng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2011.

* Xem và Download chi tiết Quyết định bảng giá đất tại đây

Phân loại vùng

Tải tệp

Bảng phân loại xác định giá đất

Download

Phân loại chi tiết

Download

Đất Đô thị

Download

Đất Nông nghiệp

 Download

Đất ở Nông thôn

 Download

Đất phi nông nghiệp

Download 


** Bảng giá đất tỉnh Hải Dương năm 2010

Theo: landtoday
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Bảng giá đất tỉnh Hải Dương năm 2011