Hiện nay, với mức 80 -100 USD/m2/50 năm, giá thuê đất ở các khu công nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc được cho là quá cao.

Với mức giá này, đất đai ở khu công nghiệp của Vĩnh Phúc cao hơn các tỉnh cùng khu vực quanh Hà Nội như Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương... từ 30 đến 50 USD/m2/50 năm, khiến cho việc thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh khó khăn.

Ông Nguyễn Công Lộc, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và thu hút đầu tư Vĩnh Phúc, cho rằng: giá đất của các tỉnh khác rẻ hơn so với Vĩnh Phúc là do nguồn vốn ban đầu để xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp là của tỉnh, mỗi tỉnh đều có quyền tự định giá thuê đất phù hợp và có cơ chế ưu đãi về giá thuê đất.

Còn đối với Vĩnh Phúc, cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh do các doanh nghiệp xây dựng thực hiện. Họ tự bỏ vốn thuê thiết kế, đầu tư xây dựng và khi hoàn chỉnh thì giá thuê đất thuộc quyền của doanh nghiệp quyết định.

Vẫn biết đây là một vấn đề khiến việc thu hút đầu tư gặp khó khăn, nhưng Vĩnh Phúc vẫn chưa có giải pháp để giải quyết những bất cập, nghịch lý này, nhằm cải thiện môi trường, thu hút đầu tư.

DiaOcOnline.vn - Theo TTXVN

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Giá thuê đất khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc quá cao