Ngày 14.9, Sở TNMT Hà Nội cho biết, hiện nay, TP.Hà Nội đã hoàn thành việc giao và cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Tổng số GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp đạt gần 647.000 giấy. Đối với đất ở, đã cấp được hơn 1 triệu GCN cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị và nông thôn - đạt 92%. Đối với các tổ chức, số GCN đã cấp là 4.808 giấy. Theo Sở TNMT, các trường hợp chưa được cấp GCN là do đất chuyển mục đích sai quy định; đất có tranh chấp khiếu kiện; đất nằm trong quy hoạch hoặc đất được giao trái thẩm quyền; nằm trong hành lang bảo vệ công trình công cộng hay vi phạm pháp luật đất đai ...

DiaOcOnline.vn - Theo Lao Động

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Đã cấp trên 1 triệu “sổ đỏ”