Theo Vietnam+

Ảnh minh họa
Ngày 1/9/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1974/QĐ-NHNN chuyển đổi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) từ công ty nhà nước thành loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Về tên gọi, tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Bank for Investment and Development of Vietnam; tên viết tắt bằng tiếng Anh: BIDV

Về hình thức pháp lý, BIDV là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. BIDV có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu và tài khoản riêng; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV.

BIDV có trụ sở chính tại Tòa nhà BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam; ngành, nghề kinh doanh là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật; có vốn điều lệ là 23.962,3 tỷ đồng. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại BIDV là Ngân hàng Nhà nước. Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên Hội đồng thành viên của BIDV là người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Sau khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, BIDV kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh của BIDV trước khi chuyển đổi.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, BIDV, Ban chuyển đổi BIDV có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục và thực hiện các công việc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo đúng các quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2011.

Tác giả: Thúy Hà

Theo: landtoday
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Ngân hàng BIDV chuyển đổi thành Công ty TNHH