Theo VnExpress


Từ ngày 16/9/2011, cổ phiếu VPH của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng bị đưa vào diện cảnh báo do chênh lệch hơn 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong báo cáo soát xét.

VPH bị đưa vào diện cảnh báo do công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trọng yếu đối với Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011 và ý kiến lưu ý về các khoản nợ của công ty.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính bán niên sóat xét, công ty kiểm toán KPMG đã đưa ra ý kiến giảm trừ hơn 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.

Doanh thu thuần của công ty đạt 23,7 tỷ đồng, giảm 36% so cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,85 tỷ đồng, sụt giảm đến 91% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch 377.3 tỷ đồng doanh thu thuần và 64.8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, VPH chỉ hoàn thành lần lượt 6.3% và 2.8% hai chỉ tiêu trên.

Ngày 15/9, cổ phiếu VPH giảm giá 100 đồng, xuống 11.100 đồng một cổ phiếu. Trong phiên, mã này được khớp lệnh 23.610 cổ phiếu. Hiện nay HOSE có 5 cổ phiếu bị cảnh báo (VES, DDM, VSG, DCL, và VPH), 2 cổ phiếu bị kiểm soát (FBT, TRI), DCC bị tạm ngừng giao dịch.

Tác giả: Thanh Hoa

Theo: landtoday
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Cổ phiếu Vạn Phát Hưng vào diện cảnh báo