%E2%80%98CHUA DAO TUAN CHAU%E2%80%99 TANG BIET THU 3 TRIEU USD CHO VIEN TOAN