VDN: Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 50,000 cp

Ông Trần Đỗ Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) đăng ký mua 50,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đỗ Nghĩa

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: VDN

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/09/2011

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2011

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
VDN: Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 50,000 cp