UDC đăng ký mua 839,350 cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: UDC) thông báo việc mua cổ phiếu quỹ.

* Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 160,650 cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm CP quỹ: 839,350 cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 1,000,000 cổ phiếu

* Mục đích giao dịch: ổn định giá cổ phiếu

* Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

* Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/09/2011 đến ngày 19/11/2011

hose

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
UDC đăng ký mua 839,350 cổ phiếu quỹ