TDH đã mua 179,990 cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) thông báo đã mua 179,990  cổ phiếu quỹ.

* Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

* Mã chứng khoán: TDH

* Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP

* Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000,000 CP

* Số lượng cổ phiếu đã mua: 179,990 CP

* Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 179,990 CP

* Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ

* Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/06/2011 đến ngày 09/09/2011

* Nguyên nhân không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Thị trường có nhiều biến động nên chưa thực hiện hết số lượng đăng ký mua.

HOSE

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
TDH đã mua 179,990 cổ phiếu quỹ