SDT: Quỹ Bảo Việt đăng ký lướt sóng 600,000 cổ phiếu

Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt, tổ chức có liên quan đến ông Đậu Minh Lâm - Ủy viên HĐQT CTCP Sông Đà 10 (HNX: SDT) đăng ký mua và bán tổng cộng 600,000 cổ phiếu.

1.     Tên tổ chức thực hiện giao dich: Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt

2.     Mã chứng khoán: SDT

3.     Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 590,900 CP (tỷ lệ 5.05%)

4.     Tên của người có liên quan tại TCNY: Đậu Minh Lâm

5.     Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

6.     Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc

7.     Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

8.     Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300,000 CP

9.     Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP

10.  Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

11.  Mục đích thực hiện giao dịch: Giao dịch ngắn hạn

12.  Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2011

13.  Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/11/2011.

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
SDT: Quỹ Bảo Việt đăng ký lướt sóng 600,000 cổ phiếu