SAF: Đầu tư Sài Gòn Thương Tín đã mua 224,783 cổ phiếu

CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín (STI) đã mua 224,783 cp và trở thành cổ đông lớn của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO (HNX: SAF)

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín

- Mã chứng khoán: SAF

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 224,783 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 393,460 CP (tỷ lệ 8.66%)

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/09/2011

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
SAF: Đầu tư Sài Gòn Thương Tín đã mua 224,783 cổ phiếu