RHC: Tổng Giám đốc đăng ký mua 10,000 cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo ông Nguyễn Thành Nam - Tổng Giám đốc CTCP Thủy điện Ry Ninh II (HNX: RHC) đăng ký mua 10,000 cp.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32,600 CP (tỷ lệ 1.02%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/09/2011

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/11/2011

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
RHC: Tổng Giám đốc đăng ký mua 10,000 cổ phiếu