PVI: Funderburk Lighthouse Ltd đã mua 885,000 cp

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo Funderburk Lighthouse Limited, cổ đông lớn của CTCP PVI (HNX: PVI) đã mua 885,000 cp nhưng bán bất thành.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21,207,500 CP (tỷ lệ 13.28%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 885,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22,092,500 CP (tỷ lệ 13.83%)

- Thời gian thực hiện giao dịch: 27/06 - 26/08

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
PVI: Funderburk Lighthouse Ltd đã mua 885,000 cp