PVI: Funderburk Lighthose Ltd đã mua 1 triệu cổ phiếu

(Vietstock) - Công ty Funderburk Lighthose Ltd - cổ đông lớn thuộc Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (HNX: PVI) đã mua 1 triệu cổ phiếu.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 12/11/2010 đến ngày 27/12/2010. Kết thúc giao dịch, cổ đông lớn này nâng số lượng nắm giữ lên 21,207,500 cổ phiếu, tương đương 13.28% số cổ phiếu đang lưu hành.

Phú Long

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
PVI: Funderburk Lighthose Ltd đã mua 1 triệu cổ phiếu