PVE: Năm cổ đông nội bộ đăng ký bán 136,301 quyền mua

(Vietstock) – Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc 5 cổ động nội bộ CTCP Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí (HNX: PVE) đăng ký bán tổng cộng 136,301 quyền mua cổ phiếu trong thời gian từ ngày 17/01 đến ngày 18/01.

Ông Đỗ Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán hết 61,660 quyền mua cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ của ông Thanh là 61,660 cp.

Ông Bùi Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 23,040 quyền mua. Số cổ phiếu của ông Tuấn Anh trước giao dịch là 23,040 cp.

Ông Phạm Thanh Minh - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 3,020 quyền mua. Hiện ông Minh có 3,020 cp.

Ông Lê Hữu Bốn - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 36,321 quyền mua. Ông Bốn hiện có 36,321 cp.

Ông Hồ Khả Thịnh - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng đăng ký bán 12,320 quyền mua. Trước giao dịch ông Thịnh nắm giữ 12,320 cp.

Phú Long

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
PVE: Năm cổ đông nội bộ đăng ký bán 136,301 quyền mua