Phó TGĐ Vinacafé Biên Hòa: Giá chào mua công khai 80,000 đồng không có ý nghĩa

(Vietstock) – Masan Consumer chào mua công khai hơn 50% vốn CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) với mức giá chỉ 80,000 đồng, thấp hơn thị giá hiện tại đến 20%.

* Nhà nước không bán phần vốn góp tại Vinacafé Biên Hoà

* Masan Consumer có thể chi hơn 1,272 tỷ đồng thâu tóm Vinacafé Biên Hoà

Chia sẻ cùng Vietstock, ông Lê Hùng Dũng, Phó TGĐ kiêm người Công bố thông tin của Vinacafé Biên Hòa cho biết đây chỉ là mức giá đơn thuần tính theo quy định.

Mức giá chào mua 80,000 đồng do CTCK Bản Việt công bố - Đơn vị được Masan chỉ định mua vào cổ phiếu VCF. Giá chào mua được tính bằng bình quân giá 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua theo quy định tại Thông tư 194/2009/TT-BTC. Vì vậy, mức giá trên không có ý nghĩa – Ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng cũng cho biết, mục tiêu của Masan là nhằm chi phối hoạt động của VCF. Mặc dù Chứng khoán Bản Việt công bố giá theo cách tính của Thông tư trên nhưng việc mua được giá đó hay không lại là chuyện khác, nó còn phụ thuộc vào thị trường có chấp nhận mức giá đó không. Phía VCF không có ý kiến về mức giá chào mua này.

Trong thời gian tới, HĐQT của VCF sẽ nhóm họp để bàn luận và sẽ đưa ra ý kiến nhất quán về vấn đề này. Công ty sẽ công bố thông tin đến các nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Giá cổ phiếu VCF đóng cửa ngày 06/09 đạt 100,000 đồng/cp, tăng vọt 4,500 đồng so phiên trước. Cổ phiếu này đứng giá khi khép phiên giao dịch ngày 07/09.

Nguyên tắc xác định giá chào mua công khai theo Thông tư 194/2009/TT-BTC nêu rõ:

Giá chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng được xác định theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu là tổ chức niêm yết hoặc đăng ký giao dịch: Mức giá chào mua không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu của công ty mục tiêu, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư mục tiêu do Sở Giao dịch Chứng khoán công bố trong thời hạn sáu mươi (60) ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua;

b) Trường hợp công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu không phải là tổ chức niêm yết hoặc tổ chức đăng ký giao dịch: mức giá chào mua không được thấp hơn giá bình quân cổ phiếu của công ty mục tiêu, giá chứng chỉ quỹ đầu tư mục tiêu được ít nhất hai (02) công ty chứng khoán thường xuyên yết giá trong thời hạn sáu mươi (60) ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua hoặc giá chào bán cổ phần, chứng chỉ quỹ trong đợt phát hành gần nhất của công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu.

Trong quá trình chào mua công khai, bên chào mua chỉ được tăng giá chào mua. Việc tăng giá được thực hiện với điều kiện bên chào mua phải công bố việc tăng giá ít nhất bảy (07) ngày trước khi kết thúc đợt chào mua và phải đảm bảo giá tăng thêm được áp dụng đối với tất cả các cổ đông của công ty mục tiêu hoặc nhà đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán mục tiêu kể cả các cổ đông hoặc nhà đầu tư đã chấp nhận bán cho bên chào mua.

Bội Mẫn

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Phó TGĐ Vinacafé Biên Hòa: Giá chào mua công khai 80,000 đồng không có ý nghĩa