NHC đăng ký mua 100,500 cổ phiếu quỹ

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC) đăng ký mua 100,500 cổ phiếu quỹ.

- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 45,926 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,500 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bình ổn giá

- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Qũy đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ nguồn miễn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp quí 4/2008 và cả năm 2009

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 05/09 - 29/11

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
NHC đăng ký mua 100,500 cổ phiếu quỹ