MCP: Giám đốc tăng cường mua cổ phiếu

(Vietstock) – Ông Trịnh Hữu Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (HOSE: MCP) đăng ký mua tiếp 30,000 cp sau khi vừa hoàn tất mua vào 20,000 đơn vị.

Theo đó, ông Minh đã mua 20,000 cp vào ngày 05/08 đến 31/08. Vị Giám đốc này tiếp tục mua vào 30,000 cp từ ngày 07/09 đến 07/11. Nếu giao dịch thành công, ông Minh sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ từ 4.44% lên 4.75%, tương ứng 467,971 cp sở hữu.

Như Ý

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
MCP: Giám đốc tăng cường mua cổ phiếu