LDP: Cổ đông lớn đã mua 309,800 cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo CTCP Thương Mại Nguyễn Kim, cổ đông lớn của CTCP Dược Lâm Đồng (HNX: LDP) đã mua 309,800 cp.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 309,700 CP (tỷ lệ 12.14%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 309,800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 619,500 CP (tỷ lệ 24.29%)

- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục đầu tư

- Ngày thay đổi sở hữu: 29/08/2011

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
LDP: Cổ đông lớn đã mua 309,800 cổ phiếu