LCS: Trưởng ban kiểm soát đã bán 10,000 cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Licogi 16.6 (HNX: LCS) đã bán 10,000 cp.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13,000 CP (tỷ lệ 0.32%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,000 CP (tỷ lệ 0.07%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/09/2011

- Ngày kết thúc giao dịch: 07/09/2011

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
LCS: Trưởng ban kiểm soát đã bán 10,000 cổ phiếu