KKC: Ủy viên HĐQT đăng ký mua 150,000 cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo ông Đoàn Trung Hà - Ủy viên HĐQT CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (HNX: KKC) đăng ký mua 150,000 cp.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 304,100 CP (tỷ lệ 5.85%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/09/2011

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/11/2011

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
KKC: Ủy viên HĐQT đăng ký mua 150,000 cổ phiếu