KHB: Chủ tịch HĐQT đã bán 950,000 cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo ông Đoàn Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Hòa Bình (HNX: KHB) đã bán 950,000 cp.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000,600 CP (tỷ lệ 15.96%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 950,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 950,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50,600 CP (tỷ lệ 0.81%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/09/2011

- Ngày kết thúc giao dịch: 13/09/2011

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
KHB: Chủ tịch HĐQT đã bán 950,000 cổ phiếu