IME: Ban điều hành đồng loạt mua vào cổ phiếu

(Vietstock) – Trong ngày 26/08, Ban điều hành CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (UPCoM: IME) đã mua tổng cộng 60,000 cp.

Ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch HĐQT đã mua 40,000 cp, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 6% lên 7.34%, tương ứng với 220,097 đơn vị sở hữu.

Ông Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên HĐQT đã mua 10,000 cp. Kết thúc giao dịch, ông Bình sở hữu 54,188 cp (tỷ lệ 1.81%).

Ông Đặng Anh Tuấn, Giám đốc đã mua 5,000 cp. Sau giao dịch, ông Tuấn có 25,907 cp (tỷ lệ 0.86%).

Ông Hà Ngọc Long, Thành viên BKS đã mua 5,000 cp, nâng số lượng nắm giữ lên 10,475 cp (tỷ lệ 0.35%).

Tất cả các giao dịch trên đều thực hiện trong ngày 26/08.

Như Ý

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
IME: Ban điều hành đồng loạt mua vào cổ phiếu