HBD: Con gái Chủ tịch HĐQT đăng ký giao dịch 247,000 cp

Bà Mai Hương, con ông Mai Văn Bình – Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì PP Bình Dương (HNX: HBD) đăng ký mua và bán tổng cộng 247,000 cổ phiếu.

-   Tên người thực hiện giao dịch: Mai Hương

-   Mã chứng khoán giao dịch: HBD

-   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123,520 CP

-  Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Mai Văn Bình

-   Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

-   Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Cha

-   Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 123,500 CP

-   Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 123,500 CP

-   Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân

-  Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/01/2011 đến ngày 10/03/2011.

hnx

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
HBD: Con gái Chủ tịch HĐQT đăng ký giao dịch 247,000 cp