DBC: Chủ tịch HĐQT đã mua 500,000 cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HNX: DBC) đã mua 500,000 CP.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,555,500 CP (tỷ lệ 8.15%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,055,500 CP (tỷ lệ 9.3%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/08/2011

- Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2011

HNX

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
DBC: Chủ tịch HĐQT đã mua 500,000 cổ phiếu