ALT đã mua 194,000 cổ phiếu quỹ

CTCP Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) thông báo đã mua được 194,000 cổ phiếu, qua đó nâng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có lên 435,814 cổ phiếu.

-   Tên tổ chức niêm yết: CTCP Văn hóa Tân Bình

-    Mã chứng khoán giao dịch: ALT

-    Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 241,814 CP

-    Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 200,000 CP

-    Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 194,000 CP

-    Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 435,814 CP

-    Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/11/2010 đến ngày 11/01/2011

-    Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: do giá mua chưa phù hợp.

hnx

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
ALT đã mua 194,000 cổ phiếu quỹ