ALP được niêm yết bổ sung gần 11 triệu cổ phiếu

Ngày 13/09, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Alphanam (HOSE: ALP) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

* Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 10,764,019 cổ phiếu (Mười triệu bảy trăm sáu mươi bốn ngàn không trăm mười chín cổ phiếu).

* Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 107,640,190,000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỉ sáu trăm bốn mươi triệu một trăm chín mươi ngàn đồng)

* Ngày niêm yết có hiệu lực: 15/09/2011

hose

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
ALP được niêm yết bổ sung gần 11 triệu cổ phiếu