AAM thông báo mua thêm 1.1 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (HOSE: AAM) thông báo việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 1,100,000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 1,100,000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 2,200,000 cổ phiếu

Mục đích giao dịch: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường

Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: 90 ngày, kể từ ngày 10/05/2011.

HOSE

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
AAM thông báo mua thêm 1.1 triệu cổ phiếu quỹ