5 ngân hàng ngoại được tăng vốn thêm 310 triệu USD

(Vietstock) – Woori Bank, First Commercial Bank, Industrial Bank of Korea, JPMorgan Chase, N.A, và Korea Exchange Bank có chi nhánh tại Việt Nam vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn thêm gần 310 triệu USD.

Cụ thể, Ngân hàng Woori Bank – Chi nhánh TPHCM được thay đổi  mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 67 triệu USD;

Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh TPHCM được thay đổi  mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 40 triệu USD;

Ngân hàng Industrial Bank of Korea – Chi nhánh TPHCM được thay đổi  mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 115 triệu USD;

Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A – Chi nhánh TPHCM được thay đổi  mức vốn được cấp từ 27 triệu USD lên mức 77 triệu USD.

Cuối cùng, Ngân hàng Korea Exchange Bank – Chi nhánh thành phố Hà Nội được thay đổi  mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 67 triệu USD.

Thủy Tiên

Theo: vietstock
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
4 ngân hàng ngoại được tăng vốn thêm 227 triệu USD