Cửa cái tại Khôn (Tây Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Cấn. Từ cửa Khôn (Tây Nam) biến 1 lần tới chủ Cấn được Sinh khí cho nên gọi là Sinh khí trạch.

Khôn với Cấn là 2 thổ tỷ hòa và có đủ âm dương, ở nhà này ruộng đất có dư sinh nhiều lợi tức, lục súc hưng vượng, nam nữ đều sống lâu, nhi nữ đầy nhà, con hiếu cháu hiền. Nhưng ngại rằng Sinh khí mộc khắc Khôn Cấn Thổ, lại Khôn Cấn là Tây tứ trạch kim khắc Sinh khí mộc.

Cửa Khôn (Tây Nam) với chủ Cấn phối 8 chố đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Cửa tại Khôn (Tây Nam) thổ thì bếp Kiền (Tây Bắc) kim tương sinh và bếp Diên niên đăng diện lại hiệp với Tây tứ trạch khiến cho nhà rất thịnh vượng. Bếp Kiền (Tây Bắc) đối với chủ Cấn cũng tương sinh và hỗ biến được Thiên y thổ hữu khí và sinh Tây tứ trạch kim tức làm cho nhà thêm tốt. Như vậy một bếp Kiền (Tây Bắc) mà làm kiện vượng cho cả 2 nơi (Cửa và Chủ) là 1 cái bếp đại cát. Lại nhờ nó mà Sinh khí trạch có thêm Diên niên và Thiên y hợp thành nhà 3 tốt. Lại luận rằng: Bếp Diên niên ở trong ngôi nhà 2 Thổ sinh 1 kim (Khôn Cấn Kiền) là nhà giàu kim ngân như Bành tố.


Bếp tây bắc là bếp Diên niên đăng diện kết hợp với chủ và cửa thành nhà 3 tốt.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Bếp Khảm (chính Bắc) đối với cửa Khôn (Tây Nam) tương khắc biến ra Tuyệt mạng, đối với chủ Cấn cũng tương khắc biến ra Ngũ quỷ, một cái bếp mà sinh ra hai hung thần, ác quỷ thật là đại hung.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc):
Bếp Cấn (Đông Bắc) cũng như chủ Cấn (Đông Bắc), đối với chủ Khôn tỷ hòa mà có đủ âm dương biến sinh Sinh khí, vậy nhà Sinh khí lại bếp cũng Sinh khí, cửa, chủ và bếp là 3 cung thổ tỷ hòa làm vượng khí lấn nhau (tỷ hòa vi vượng khí). Kết luận đây là 1 cái bếp tốt, làm thịnh vượng cho nhà.

Bếp đông bắc là bếp Sinh khí – một bếp tốt làm thịnh vượng cho nhà.

Bếp đặt tại Chấn (Chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) mộc với cửa Khôn (Tây Nam) thổ tương khắc và bếp Họa hại, đối với chủ Cấn cũng tương khắc và hỗ biến ra Lục sát, 1 cái bếp khắc hại cửa và chủ, biến sinh ra 2 Du niên,chẳng nên dùng nó. Dùng nó sẽ bị huỳnh đản và phù thũng, làm thương bại tỳ vị và tim, trong nhà nam nữ chẳng trưởng thọ mà quạnh hiu con cái.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) mộc khắc cửa Khôn (Tây Nam) và phạm Ngũ quỷ, lại cũng khắc chủ Cấn và biến sinh Tuyệt mạng. Như vậy bếp Tốn (Đông Nam) nay còn hung hại hơn bếp Chấn (chính Đông) vì Ngũ quỷ và Tuyệt mạng gây tai họa mạnh hơn Họa hại và Lục sát. Nó gây họa hoạn cho bậc bà, bậc mẹ, sinh ra nhiều bệnh nguy như huỳnh đản và phù thũng, bệnh lao hoặc vì sinh sản mà chết, hay bị trộm dạo, khiến hao tán tiền tài. Khôn Tốn Cấn là 2 âm dương trong đó có âm Tốn khắc dương Cấn, đó là âm hiếp dương, điếm phụ nữ nắm quyền nhà cửa.

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) là Đông trù không hợp với Tây trạch, đối với cửa Khôn (Tây Nam) tương sinh nhưng biến thành Lục sát, đối với chủ Cấn cũng tương sinh nhưng biến thành Họa hại. Vậy bếp Ly (chính Nam) cũng như bếp Chấn (chính Đông) sinh ra Lục sát và Họa hại nhưng tai họa êm nhẹ hơn vì đối với cửa và chủ tương sinh chứ không tương khắc như bếp Chấn (chính Đông) bếp Ly (chính Nam) thuộc Hỏa đốt khô Khôn Cấn thổ cho nên trong nhà này phụ nữ điêu ngoa, gian ác, kinh mạch chẳng đều, tiểu nhi khó nuôi dưỡng.

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam):
Bếp Khôn (Tây Nam) là Tây trù hiệp với Tây tứ trạch, đối với cửa Khôn (Tây Nam) và chủ Cấn đồng được tỷ hòa, đây là 1 cái bếp đại cát vậy.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Bếp Đoài (chính Tây) thì bếp Đoài (chính Tây) tương sinh và là bếp Thiên y đắc vị. Bếp Đoài (chính Tây) đối với chủ Cấn cũng tương sinh và hỗ biến được Diên niên hữu khí, thật là 1 cái bếp đại lợi, hiệp với Sinh khí trạch thành nhà 3 tốt, cũng gọi là Tam tinh hỷ hội trạch, là nhà có 3 ngôi sao tốt tụ hội vui mừng.

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Cấn. Đại khái 4 bếp Kiền Khôn Cấn Đoài (Tây trù) hiệp với Tây tứ trạch kể là các bếp tốt, còn 4 bếp Khảm Ly Chấn Tốn (Đông trù) không hiệp với Tây tứ trạch kể là các bếp bất lợi. (KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE)

>>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính Nam

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Nam

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Bắc

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính đông

>>> Phương hướng xây nhà của người mạng Cấn

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


DiaOcOnline.vn

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
8 Bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Tây Nam