Cửa cái tại Đoài (chính Tây) chủ nhà hay sơn chủ tại Cấn.

Theo phép bát biến thì từ cửa Đoài (Chính Tây) biến 3 lần tới chủ phòng Cấn được Diên niên cho nên gọi là Diên niên trạch. Diên niên kim đối với cửa Đoài (chính Tây) kim là tỷ hòa vượng khí, lâm Cấn thổ là tương sinh phối. Đây là kiểu nhà tốt bậc nhất trong hằng Tây tứ trạch. Nhà này, nam thông minh, nữ tuấn tú, nam nữ đều trung hiếu hiền lương và sống lâu, gia đạo thuận hòa, giàu có, sang trọng, vẻ vang, khoa giáp đậu liền liền. Phát đạt nhất là hạng kim ứng vào số 4 hay 9 cho nên tới 4 năm hay 9 năm sẽ phát phước và những năm thuộc kim cục là Tỵ, Dậu, Sửu thì ứng cát tường (đem đến việc lành).

Cửa Đoài (chính Tây) với chủ Cấn phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Bếp Kiền (Tây Bắc) kim đối với cửa Kiền (chính Tây) tỷ hòa và là bếp Sinh khí, đối với chủ Cấn tương sinh và hỗ biến được Thiên y. Đây là 1 hướng bếp đại cát. Hơn nữa là nhờ bếp này mà nhà Diên niên có thêm sinh khí và Thiên y, hợp thành nhà 3 tốt, phúc lộc thọ đầy đủ.


Bếp đặt tại tây bắc là bếp Sinh khí hiệp với chủ và cửa tạo thành nhà 3 tốt, phúc lộc thọ đầy đủ.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): thủy tiết khí cửa Đoài (chính Tây) và là bếp họa hại đối với chủ Cấn, tương khắc và hỗ biến Ngũ quỷ. Họa hại đã hung, Ngũ quỷ còn hung hơn.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc):
Bếp Cấn (Đông Bắc) thổ với cửa Đoài (chính Tây) tương sinh và là bếp Diên niên đắc vị, đối với chủ Cấn hòa phục vị, đây là hướng bếp tốt.

Bếp đặt tại Chấn (Chính Đông):
Bếp Chấn (chính Đông) mộc với cửa Đoài (chính Tây) tương khắc và chính biến Tuyệt mạng, đối với chủ Cấn cũng tương khắc và hỗ biến Lục sát, hung táo.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) mộc khắc cửa Đoài (chính Tây) và chủ Cấn đều tương khắc và biến sinh họa hại với Tuyệt mạng. Cũng như bếp Chấn (chính Đông) là hung táo.

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): khắc cửa Đoài (chính Tây) và là bếp Ngũ quỷ đại hung. Bếp Ly (chính Nam) với chủ Cấn hỗ biến họa hại, cũng chẳng tốt.

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) thổ sinh cửa Đoài (chính Tây) và chính biến Thiên y đăng diện rất tốt, đối với chủ Cấn tỷ hòa và hỗ biến được sinh khí tuy vô khí nhưng cũng vẫn tốt. Vả lại, nhờ bếp Khôn (Tây Nam) mà nhà Diên niên có thêm Thiên y với Sinh khí hợp lại mà thành nhà 3 tốt, rất tốt.
 

Bếp đặt tại tây nam là bếp Thiên y đăng diện.
 
Bếp đặt tại Đoài (chính Tây):
Bếp Đoài (chính Tây) kim với cửa Đoài (chính Tây) kim tỷ hòa và Phục vị chẳng tốt bao nhiêu nhưng với chủ Cấn tương sinh và hỗ biến được Diên niên hữu khí rất tốt, như vậy bếp này tốt vừa vừa.

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Cấn là Diên niên trạch. Là Tây tứ trạch thì các Tây trù thuộc cát táo mà Đông trù thuộc về hung táo. Tây trù là 4 bếp Kiền Khôn Cấn Đoài, Đông trù là bếp Khảm Ly Chấn Tốn. (KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE)

>>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính Nam

>>>> 8 Bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Tây Nam

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Nam

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Bắc

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính đông

>>> Phương hướng xây nhà của người mạng Cấn

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


DiaOcOnline.vn

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính Tây