Cửa cái tại Ly (Chính Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Cấn. Từ cửa Ly (chính Nam) biến 5 lần tơi chủ Cấn gặp Họa hại cho nên gọi là Họa hại trạch. Nhà này phụ nữ tính cứng cỏi, phạm vào cái bệnh vợ đoạt quyền.

Nếu ở lâu năm số nhân đinh không thêm được mà phải nuôi con người khác làm con mình, kinh mạch bất thường. Lại nói Ly là lửa nóng thì Cấn là đất phải khô, ý nói nhà chẳng sinh sản, phụ nữ nhiễu loạn trong nhà vang tiếng. Tuy nhiên trong thời gian đầu nhà này cũng được phát phú quý. Đó là nhờ cửa Ly (chính Nam) âm hỏa sinh chủ Cấn dương thổ, ngoài sinh vào trong, và Họa hại thuộc thổ đối với cửa Ly (chính Nam) tương sinh, đối với chủ Cấn tỷ hòa, Ly Cấn và Họa hại gặp nhau không có chỗ nào tương khắc.

Bếp đông bắc hung cát tương đương.

Cửa Ly (Chính Nam) với chủ Cấn phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Bếp Kiền (Tây Bắc) kim đối với cửa Ly (chính Nam) tương khắc và là bếp Tuyệt mạng, rất tổn hại cho cha ông mất mát, tán tài, thiếu con thừa tự. Nhưng Kiền đối với chủ Cấn tương sinh và hỗ biến được Thiên y hữu khí có thể giải bớt sự tổn hại cho cha ông và đem lợi tốt cho hàng thiếu nam.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Bếp Khảm (chính Bắc) thủy đối với cửa Ly (chính Nam) tương khắc nhưng là âm dương chính phối và là bếp Diên niên đắc vị, khiến nên phú quý. Nhưng Khảm đối với chủ Cấn tương khắc và phạm Ngũ Qủy rất bất lợi cho con trẻ, nam nữ chẳng sống lâu.

Bếp chính đông là bếp sinh khí phát tài phát quý nhưng bất lợi cho hàng trẻ nhỏ.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Bếp Cấn (Đông Bắc) thổ đôi với cửa Ly (chính Nam) là bếp Họa hại, tuy hung song cũng có chỗ tương sinh, không quá tai hại. Còn Cấn với chủ Cấn tỷ hòa và hỗ biến Phục vị là chỗ tốt qua loa. Vậy bếp này hung cát tương đương.

Bếp đặt tại Chấn (Chính Đông):
Bếp Chấn (chính Đông) mộc với cửa Ly (chính Nam) tương sinh và là bếp Sinh khí đăng diện, phát tài phát quý mà không phát nhân đinh (số người không thêm đông). Nhưng Chấn khắc chủ Cấn bất lợi cho trẻ nhỏ.
 
Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) mộc với cửa Ly (chính Nam) hỏa là tương sinh là mộc hóa thông minh, và là bếp Thiên y, đại cát, đại lợi. Nhưng Tốn khắc chủ Cấn bất lợi cho hàng thiếu nam, thiếu con thừa tự, sinh ra việc góa bụa, phạm bệnh phong đàm, bệnh vàng da, bệnh phù thũng.

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa đối với cửa Ly (chính Nam) tỷ hòa và là bếp Phục vị đắc vị khá tốt. Còn Ly với chủ Cấn hỗ biến Họa hại nhưng cũng được tương sinh. Vậy bếp Ly (chính Nam) cát nhiều hơn hung.

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) thổ đối với cửa Ly (chính Nam) là bếp Lục sát) nhưng cũng được tương sinh, cái hại không thái quá. Nhưng Khôn với chủ Cấn là âm với dương tỷ hòa và hỗ biến được Sinh khí. Bếp này cát nhiều hơn hung.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây):
Bếp Đoài (chính Tây) kim đối với chủ Cấn là âm dương tương sanh và hỗ biến được Diên niên và hữu khí rất tốt, thứ nhứt là tốt cho hàng thiếu nam. Nhưng Đoài đối với cửa Ly (chính Nam) là Đoài bị khắc và là bếp Ngũ quỷ tác loạn, khiến gia đạo bất hòa, phụ nữ đoản thọ.

Cửa Ly (chính Nam) thuộc Đông trạch, chủ Cấn thuộc Tây trạch, nhà này thuộc Đông Tây tương hỗn trạch, cho nên không có bếp nào trọn tốt hay trọn xấu, vì hễ lợi cho chủ thì hại cửa, lợi cửa thì hại chủ. (KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE)

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Nam

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Bắc

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính đông

>>> Phương hướng xây nhà của người mạng Cấn

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


DiaOcOnline.vn

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính Nam