Cửa cái tại Khảm (chính Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Cấn. Từ cửa Khảm (chính Bắc) biến 2 lần tới chủ Cấn phạm Ngũ quỷ cho nên gọi là Ngũ quỷ trạch.

Cấn thuộc thiếu nam phạm Ngũ quỷ cho nên trẻ con gặp nhiều bất lợi, khó có sinh con, có sanh cũng khó nuôi vì vậy nên lời tượng nói là phạp tự. Nhà Ngũ quỷ sinh ra lắm sự khổ hạnh: quan tụng, khẩu thiệt, thị phi, bệnh hoạn, thắt cổ trầm sông (tự vẫn), bị trộm cướp, vong gia bại sản, tà ma nhập trạch… Thật là nhiều bệnh tật, nhiều tai hại, trăm việc chẳng hay ho chút nào.

Cửa Khảm (chính Bắc) với chủ Cấn phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Bếp Kiền (Tây Bắc) kim bị cửa Khảm (chính Bắc) tiết khí và là bếp Lục sát thuần dương, dùng lâu bếp này khắc hại vợ lại hiếm con thừa tự. Nhưng lúc đầu cũng có tốt là nhờ Kiền với chủ Cấn tương sinh và hỗ biến Thiên y hữu khí.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Bếp Khảm (chính Bắc) thủy đối với cửa Khảm (Chính Bắc) tỷ hòa Phục vị tốt qua loa, nhưng đối với chủ Cấn tương khắc hỗ biến Ngũ quỷ hại người, hao của đoản thọ, tuyệt tự.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Bếp Cấn (Đông Bắc) thổ đối với cửa Khảm (chính Bắc) tương khắc và là bếp Ngũ quỷ rất tai hại, đối với chủ Cấn tỷ hòa Phục vị vô khí tốt ít.

Bếp đặt tại Chấn (Chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) mộc đối với cửa Khảm (chính Bấc) tương sinh và là bếp Thiên y khá tốt nhưng đối với chủ Cấn tương khắc và hỗ biến Lục sát tai hại. Vậy bếp này nửa tốt, nửa xấu, lợi hại tương đương.

Bếp đặt tại chính đông tốt xấu tương đương.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) âm mộc đối với cửa Khảm (chính Bắc) dương thủy là âm dương tương sinh và là bếp Sinh khí đăng diện đại cát nhưng Tốn khắc chủ Cấn hỗ biến Tuyệt mạng bất lợi cho tiểu nhi.

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) âm hỏa đối với cửa Khảm (chính Bắc) là bếp Diên niên tốt, đối với chủ Cấn tuy Họa hại nhưng cũng được tương sinh. Vậy bếp này cát nhiều hơn hung. Duy Ly hỏa nóng đốt Cấn thổ khô là tượng phụ nữ tính cương ngạnh (chỉ vào Ly) và tiểu nhi bất lợi (chỉ vào Cấn).

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) thổ đối với cửa Khảm (chính Bắc) tương khắc và là bếp Tuyệt mạng gây bất lợi cho hàng trung nam và lão mẫu lại sinh các chứng bệnh da vàng, phù thũng, kết đọng hòn cục, tim bụng đau nhức. Còn như bếp Khôn (Tây Nam) đối với chủ Cấn tỷ hòa và hỗ biến Sinh khí mộc vô khí tốt qua loa.

Bếp đặt tại tây nam tương khắc với cửa, tỷ hòa với chủ.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Bếp Đoài (chính Tây) kim sinh cửa Khảm (chính Bắc) nhưng là bếp Họa hại không tốt, bất lợi cho giới phụ nữ. Nhưng Đoài với chủ Cấn tương sinh và hỗ biến Diên niên hữu khí cát nhiều hung.

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Cấn là Đông Tây tương hỗn trạch, cho nên bếp nào đối với cửa chủ cũng biến sinh 1 cát Du niên và 1 hung Du niên. Vậy không có bếp nào trọn tốt hay trọn xấu. (KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE)

>>> 8 Bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Tây Bắc


>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính Tây

>>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính Nam

>>>> 8 Bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Tây Nam

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Nam

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Bắc

>>> 8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính đông

>>> Phương hướng xây nhà của người mạng Cấn

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


DiaOcOnline.vn

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
8 Bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính Bắc