Bộ TN&MT vừa tổ chức hội nghị về Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015).

Tại Hội nghị, một số vấn đề bất cập trong sử dụng đất đã được đề cập. Đặc biệt, là tình trạng qui hoạch và phát triển các khu công nghiệp dàn trải, có địa phương tỉ lệ lấp đầy còn thấp (dưới 60%) nhưng vẫn đề nghị mở thêm nhiều khu, cụm công nghiệp khác. Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với ông Đào Trung Chính, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ TN&MT về vấn đề này.

* Hiện nhiều doanh nghiệp được cấp đất làm khu công nghiệp nhưng không triển khai dự án. Ông đánh giá về thực trạng này như thế nào?

Để xảy ra tình trạng này nguyên nhân chính bắt nguồn từ các địa phương. Cụ thể, trong thời gian qua, nhiều tỉnh đã trải thảm đỏ để thu hút đầu tư với những chính sách ưu đãi, nhưng lại chưa xem xét được hết khả năng, năng lực của các nhà đầu tư. Để rồi sau khi được giao đất, nhà đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai trong thời gian dài, gây lãng phí tài nguyên đất đai tại nhiều địa phương.

* Đối với những trường hợp này, nên có hướng giải quyết như thế nào, thưa ông?

Về nguyên tắc, sẽ cắt chỉ tiêu đối với các địa phương, các khu công nghiệp chưa lấp đầy 60%, không cho mở thêm dự án nữa. Đối với những khu công nghiệp đã có sẵn, phải xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Với những trường hợp do hoàn cảnh khách quan, như sự suy thoái của kinh tế thế giới thì sẽ cân nhắc. Với những doanh nghiệp có biểu hiện đầu cơ, ôm đất, thì xử lý theo qui định của pháp luật. Nếu dự án chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt, sẽ bị xem xét thu hồi đất đai, mở cửa cho những doanh nghiệp có năng lực vào đầu tư.

 Xin cảm ơn ông!Theo: Kinh Tế Đô Thị
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Đào Trung Chính - Để đất lãng phí sẽ bị thu hồi