Đó là kiến nghị mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cùng đó, sẽ thu hồi về ngân sách Trung ương nếu các bộ, ngành, địa phương chưa cắt giảm, điều chuyển hết số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới.

Thu hồi toàn bộ vốn bố trí sai mục tiêu, vốn đã phân bổ cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, các dự án đầu tư kém hiệu quả, các dự án được bố trí kế hoạch vốn nhiều năm nhưng triển khai quá chậm.

Trong năm 2011, các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã rà soát, cắt giảm, sắp xếp lại các nguồn vốn đầu tư với tổng số vốn gần 97,000 tỷ đồng, bằng 10% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội.

DiaOcOnline.vn - Theo Gia đình

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Đến 31.5, phải hoàn tất rà soát cắt giảm vốn đầu tư theo Nghị quyết 11