UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, người trúng đấu giá đã được bàn giao đất mà trong thời hạn 12 tháng nhưng không xây dựng thì sẽ bị thu hồi đất để đấu giá tiếp hoặc giao đất theo quy định.

Người trúng đấu giá sẽ được hoàn lại số tiền đã nộp song không được tính lãi, trượt giá, không được nhận lại tiền đặt trước theo quy chế đấu giá. Ngoài ra, người trúng đấu giá nếu sử dụng đất sai mục đích cũng sẽ bị xử lý theo pháp luật đất đai.

DiaOcOnline.vn - Theo Lao Động

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Đất trúng đấu giá, không xây dựng trong 12 tháng sẽ bị thu hồi