Dự tính đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 950 đô thị, mức độ đô thị hóa khoảng 45% với diện tích là 1,7 triệu ha.


Theo ông Tôn Gia Huyên, Hội khoa học đất Việt Nam, đất đô thị sẽ mở rộng ra khoảng 2 triệu ha để đảm bảo đời sống cho 55% dân số cả nước với chất lượng cao phát triển theo mô hình mạng lưới, có sự liên kết theo cấp bậc của từng loại đất đô thị, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Về đất khu công nghiệp, từ 82 nghìn ha hiện nay sẽ phát triển ổn định ở mức 350- 400 ha vào năm 2020, phân bố hợp lý trên toàn lãnh thổ.

Bên cạnh đó, phát triển đô thị cũng cần khoảng 1,8 – 2 triệu ha để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, văn hóa, y tế, thể dục thể thao, giáo dục khi đất nước trở thành một nước công nghiệp phát triển.

DiaOcOnline.vn - Theo Lao Động

Theo: diaoconline
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Đến năm 2020, khoảng 950 đô thị sẽ hình thành