Bảng Giá Đất năm 2011- Trang 2
Quyết định số 3357/QĐ-UBND Thành phố Cần Thơ
2011-04-17 12:04:29Quyết định số 3357/QĐ-UBND của UBND Thành phố Cần Thơ Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú 1 (lô số 3A), Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Phú và Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Quyết định số 3491/QĐ-UBND Thành phố Cần Thơ
2011-04-17 12:04:29Quyết định số 3491/QĐ-UBND Thành phố Cần Thơ Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Quốc lộ 91B đến đường Cái Sơn - Hàng Bàng), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Nghị định số 20/2011/NĐ-CP
2011-04-17 12:04:29Nghị định số 20/2011/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp .
Nghị định số 24/2011/NĐ-CP
2011-04-17 12:04:29Nghị định số 24/2011/NĐ-CP về việc Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.
Quyết định số 7/2011/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
2011-04-17 12:04:29Quyết định số 7/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Quyết định số 313/QĐ-BXD
2011-04-17 12:04:29Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Thông tư số 39/2011/TT-BTC
2011-04-17 12:04:29Thông tư số 39/2011/TT-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Thông tư 03/2011/TT-BXD
2011-04-17 12:04:29Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
Quyết định số 18 /2011/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh
2011-04-17 12:04:29Quyết định số 18 /2011/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tin cũ hơn
  • Không có
TRANG