Trong tuần 22, hầu hết các dự án đều giao dịch ảm đạm. Nhóm dự án được xem là sôi động nhất như Thạnh Mỹ Lợi, Bình Trưng Đông đều có mức giảm từ 0,2 - ,3% so với tuần trước.

Thông tin chỉ mang tính tương đối để tham khảo. Nguồn Vianaland


QUẬN 2

NHÓM DỰ ÁN: Đô thị mới An Phú- An Khánh

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

An Phú- An Khánh

Căn hộ

141.6m²

24 -› 25

0

0%

An Thịnh

Căn hộ

86- 110m²

24 -› 26

0

0%

Bình Minh

Căn hộ

95- 108m²

19 -› 21

0

0%

Cantavil

Căn hộ

98- 140m²

31 -› 36.5

0

0%

Estella

Căn hộ

105- 126- 147m²

30 -› 32

0

0%

An Cư

Căn hộ

98- 105m²

24 -› 25.2

0

0%

An Hòa

Căn hộ

75- 95- 100m²

18 -› 20

0

0%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4x20m, 5x20m

36.8 -› 41.4

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

4x20m, 5x20m

41 -› 48.5

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

Estella

Penthouse

41 -› 43

0

0%

Cantavil

Penthouse

41 -› 44

0

0%

Bình Minh

Penthouse

20 -› 22

0

0%

An Cư

Penthouse

26 -› 28

0

0%

An Hòa

Penthouse

22 -› 24

0

0%

An Phú- An Khánh

Penthouse

26 -› 27

0

0%

An Thịnh

Penthouse

27 -› 29

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Thủ Thiêm Stars

Căn hộ

86- 100- 115m²

18 -› 21.2

0

0%

Thịnh Vượng

Căn hộ

76- 183m²

19 -› 22

0

0%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20, 7x20m

15.9 -› 18.2

0.1 -› 0

0.6% -› 0%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7x20m, 8x20m

13.4 -› 16.3

0.1 -› 0

0.7% -› 0%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20m)

6x20m, 7x20m

19.3 -› 22.8

0.1 -› 0

0.5% -› 0%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

7x20m, 8x20m

15.8 -› 19.3

0.1 -› 0

0.6% -› 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20- 24m)

160- 385m²

32 -› 38.7

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Cán bộ CNV Q.2

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

23.2 -› 27

0

0%

Công nghiệp Sài Gòn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

10x20m

27 -› 30

0

0%

Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

160- 385m²

28.8 -› 31.8

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Văn Minh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

108- 250m²

30.7 -› 32.4

0.1 -› 0.1

Theo: landtoday
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 22/2010