Trong tuần 20, tuy mức tăng chỉ đạt từ 0,2 - 0,8% nhưng nhóm dự án Thạnh Mỹ Lợi được xem là khu vực có nhiều giao dịch và sôi động nhất liên tiếp mấy tuần qua, duy chỉ có đất nền khu công nghiệp Sài Gòn là giao không thay đổi.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Nguồn Vinaland

QUẬN 2

NHÓM DỰ ÁN: Đô thị mới An Phú- An Khánh

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

An Cư

Căn hộ

98- 105m²

24 -› 25.2

0

0%

An Hòa

Căn hộ

75- 95- 100m²

18 -› 20

0

0%

An Phú- An Khánh

Căn hộ

141.6m²

24 -› 25

0

0%

An Thịnh

Căn hộ

86- 110m²

24 -› 26

0

0%

Bình Minh

Căn hộ

95- 108m²

19 -› 21

0

0%

Cantavil

Căn hộ

98- 140m²

31 -› 36.5

0

0%

Estella

Căn hộ

105- 126- 147m²

30 -› 32

0

0%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4x20m, 5x20m

36.6 -› 41.4

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.2%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

4x20m, 5x20m

40.8 -› 48.4

0

0%

An Thịnh

Penthouse

27 -› 29

0

0%

Estella

Penthouse

41 -› 43

0

0%

Cantavil

Penthouse

41 -› 44

0

0%

Bình Minh

Penthouse

20 -› 22

0

0%

An Cư

Penthouse

26 -› 28

0

0%

An Hòa

Penthouse

22 -› 24

0

0%

An Phú- An Khánh

Penthouse

26 -› 27

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Thủ Thiêm Stars

Căn hộ

86- 100- 115m²

18 -› 21.2

0

0%

Thịnh Vượng

Căn hộ

76- 183m²

19 -› 22

0

0%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20, 7x20m

15.7 -› 18.2

0.1 -› 0

0.6% -› 0%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7x20m, 8x20m

13.2 -› 16.3

0.1 -› 0

0.8% -› 0%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20m)

6x20m, 7x20m

19.1 -› 22.8

0.1 -› 0

0.5% -› 0%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

7x20m, 8x20m

15.6 -› 19.3

0.1 -› 0.1

0.6% -› 0.5%

NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20- 24m)

160- 385m²

31.8 -› 38.5

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Văn Minh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

108- 250m²

30.5 -› 32.3

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

Thế Kỷ 21

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

8x20m

28.7 -› 33.7

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 8x20m, 10x20m

30.7 -› 36.5

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7.5x18m

27.7 -› 32.2

0.1 -› 0

Theo: landtoday
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 20/2010