Trong tuần 18, hầu hết dự án thuộc nhóm dự án Thạnh Mỹ Lợi đều tăng khoảng 100.000 - 200.000 đ/m2. Các dự án còn lại đều không có biến động về giá.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo.Nguồn Vinaland

QUẬN 2
NHÓM DỰ ÁN: Đô thị mới An Phú- An Khánh

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

An Cư

Căn hộ

98- 105m²

24 -› 25.2

0

0%

An Hòa

Căn hộ

75- 95- 100m²

18 -› 20

0

0%

An Phú- An Khánh

Căn hộ

141.6m²

24 -› 25

0

0%

An Thịnh

Căn hộ

86- 110m²

24 -› 26

0

0%

Bình Minh

Căn hộ

95- 108m²

19 -› 21

0

0%

Cantavil

Căn hộ

98- 140m²

31 -› 36.5

0

0%

Estella

Căn hộ

105- 126- 147m²

30 -› 32

0

0%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4x20m, 5x20m

36.4 -› 41.3

0

0%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

4x20m, 5x20m

40.7 -› 48.3

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

An Cư

Penthouse

26 -› 28

0

0%

An Hòa

Penthouse

22 -› 24

0

0%

An Phú- An Khánh

Penthouse

26 -› 27

0

0%

An Thịnh

Penthouse

27 -› 29

0

0%

Estella

Penthouse

41 -› 43

0

0%

Cantavil

Penthouse

41 -› 44

0

0%

Bình Minh

Penthouse

20 -› 22

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Thủ Thiêm Stars

Căn hộ

86- 100- 115m²

18 -› 21.2

0

0%

Thịnh Vượng

Căn hộ

76- 183m²

19 -› 22

0

0%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20, 7x20m

15.5 -› 18.2

0

0%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7x20m, 8x20m

13 -› 16.2

0

0%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20m)

6x20m, 7x20m

19 -› 22.7

0

0%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

7x20m, 8x20m

15.4 -› 19.1

0.1 -› 0

0.6% -› 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20- 24m)

160- 385m²

31.6 -› 38.3

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

160- 385m²

28.4 -› 31.4

0.1 -› 0.1

0.4% -› 0.3%

Văn Minh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

108- 250m²

30.3 -› 32.2

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

Thế Kỷ 21

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

8x20m

28.5 -› 33.6

0.1 -› 0.1

0.4% -› 0.3%

Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 8x20m, 10x20m

30.5 -› 36.4

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7.5x18m

27.5 -› 32.1

0

0%

Cụm 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100- 140m²

25.4 -› 28.1

0

0%

Cán bộ CNV Q.2

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

23 -› 27

Theo: landtoday
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 18/2010